Na zasedání zastupitelstva byl 20.5.2014 představen aktuální návrh optimalizace železniční trati v oblasti Dobřichovic. Z návrhu řešení je čím dál více jasné, že to nebude řešení optimální. Zejména v důsledku inovativních návrhů dotčených obcí vzniknou podivné objekty, které sice respektují platné normy, ale zároveň se vzdalují tradiční podobě obcí.mapa-historie-web